അതിസുന്ദരം ഒരു മരണം
Athi Sundaram oru maranam

Civic John

120.00 108.00

നിസ്സഹായരായി സ്നേഹങ്ങൾക്കു വേണ്ടി കരയുന്ന, ഉടൽ വളർന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കഥകളാണ് സിവിക് ജോണിന്റെ “അതിസുന്ദരം ഒരു മരണം” എന്ന കഥാസമാഹാരം.

1 in stock

SKU: BC354 Category: