ഒരിക്കൽ | Orikkal

Mohanan N

131.00

എൻ മോഹനന്റെ ആത്മകഥാപരമായ നോവലാണ് ഒരിക്കൽ. മനോഹരമായ ഒരു പ്രണയകഥ പറയുന്ന ഈ ചെറുകഥ നോവൽ ആദ്യമായി മലയാള മനോരമയിൽ ‘ രാഗങ്ങള്‍ക്ക്ഒ രു കാലം’ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

Buy Now