മനുഷ്യന്‍ എന്ന സഹജീവി
Manushyan Enna Sahajeevi

Benyamin

139.00

മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ നേര്‍ക്കാഴ്കളിലൂടെ ഏവരെയും വിസ്മയിപ്പിച്ച ബെന്യാമിന്റെ തൂലികയില്‍ നിന്നും കവിതയോളം ചെല്ലുന്ന ധ്വനിസാന്ദ്രതയുള്ള കുറുംകഥകളുടെ സമാഹാരം.

2 in stock

SKU: BC362 Category: