എൻ്റെ ജീവിത കഥ (AKG)
Ente Jeevitha Kadha (AKG)

AKG(A. K. Gopalan)

479.00

എ കെ ജി എന്ന മഹാനായ മനുഷ്യ സ്നേഹിയുടെ ജീവിതകഥ. ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റ വസ്തുനിഷ്ഠവും സത്യസന്ധമായ കഥ.
പാവങ്ങളുടെ പടത്തലവന്‍.എ കെ ജി യുടെ ആത്മകഥ

2 in stock

Buy Now
SKU: BC387 Categories: ,