ആകർഷകമായ വ്യക്തിത്വവും ജീവിതവിജയവും
Akarshakamaya Vyakthithavum Jeevitha Vijayavum

Sebin.s.kottaram

120.00

ജീവിതവിജയത്തിന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന വഴികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പുസ്തകമാണ് ആകർഷകമായ വ്യക്തിത്വവും ജീവിതവിജയവും.ബാല്യം മുതൽ ഉപബോധ മനസ്സിൽ കടന്നുകൂടിയിട്ടുള്ള തെറ്റായധാരണകളും നിഷേധാത്മക വികാരങ്ങളും പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വിജയത്തിന് തടസ്സമായി നിലകൊള്ളുന്നു. ഈ തടസ്സങ്ങളെ എങ്ങനെ നീക്കി, ആകർഷകമായ വ്യക്തിത്വം കൈവരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതവിജയത്തിലേക്കുയരാമെന്നാണ് രാജ്യാന്തര മോട്ടിവേഷനൽ സ്പീക്കേഴ്സും സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളും ഇരുപതിലധികം മോട്ടിവേഷനൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാക്കളുമായ സെബിൻ എസ്. കൊട്ടാരവും ജോബിൻ എസ്. കൊട്ടാരവും ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ കാണിച്ചുതരുന്നത്.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

1 in stock