വിരലറ്റം (VIRALATTAM)

Muhammad Ali Shihab

199.00 180.00

ഒരു യുവ ഐ എ എസുകാരന്റെ ജീവിതം. സാഹചര്യങ്ങളോട് പടവെട്ടി സിവില്‍ സര്‍വ്വീസിന്റെ ഉയരങ്ങള്‍ കീഴടക്കിയ മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബിന്റെ ആത്മകഥയാണ് വിരലറ്റം.

Out of stock