തീൻമേശക്കുറിമാനം | Theenmeshakkurimaanam

Lipin Raj M. P

139.00

ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നയാൾക്കും വിളമ്പുന്നയാൾക്കും ചരിത്രമുണ്ട് .അതറിയുമ്പോഴേ ഒരോ രുചിയും പൂർണമാവൂ. കഴിച്ച വിഭവങ്ങളും അവയുടെ അൽപം ചരിത്രവും രുചിയനുഭവങ്ങളും സംസ്ഥാനങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ള യാത്രകളിൽനിന്ന് അരിച്ചെടുത്തതാണ് ഈ പുസ്തകം.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

1 in stock

SKU: BC341 Category: