ക്ലിയോപാട്രയുടെ നാട്ടില്‍
Cleopatrayude Naattil

S. K. Pottekkatt

128.00

കറുത്ത വര്‍ഗ്ഗക്കാരായ അടിമകളെ വിഷം കുടിപ്പിച്ചും ഉഗ്രസര്‍പ്പങ്ങളെക്കൊണ്ട് കടിപ്പിച്ചും അവരുടെ മരണവേദന കണ്ടാഹ്ലാദിച്ച ക്ലിയോപാട്രയുടെ നാട്ടിലൂടെ മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരന്‍ നടത്തിയ യാത്രയുടെ അനുഭവശേഖരം.

2 in stock

Buy Now