സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റി | Sthreekalude Avakasangalepatti – Periyar

Periyar E V Ramasamy

124.00

പെരിയാർ രാമസ്വാമി ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ്‌നാടിന്റെ വോൾട്ടയറാണ് .സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീയെ പുരുഷ സമത്വം യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ ,ജന്മനാ പുരുഷ സമൂഹം കല്പിച്ചുനൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം,തുല്യത എന്നിവയ്ക്ക് സ്ത്രീയും അവകാശിയാണ്.

– പെരിയാര്‍ ഇ വി രാമസ്വാമി പുസ്തകങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

3 in stock

Buy Now