ഹൈന്ദവ ആഘോഷങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസവും
Haindava Aghoshangalum Andhavishwasavum – Periyar

Periyar E V Ramasamy

114.00

ഹൈന്ദവ ആഘോഷങ്ങള്‍ ജ്യോതിഷം തുടങ്ങി നിരര്‍ത്ഥകമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും വിമര്‍ശനവിധേയമാക്കുന്ന ഏതാനും ലഘുലേഖകളുടെ സമാഹൃതകൃതി.

– പെരിയാര്‍ ഇ വി രാമസ്വാമി പുസ്തകങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

3 in stock

Buy Now