പെരുന്തച്ചൻ | Perumthachan (Script)

M. T. Vasudevan Nair

95.00

മകന്റെ അത്ഭുതകരമായ നേട്ടങ്ങളില്‍ അസൂയ തോന്നാമെങ്കിലും താനും അതിലൂടെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന തോന്നലേ കലാകാരനായ അച്ഛനുണ്ടാവൂ.

പെരുന്തച്ചൻ ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ .

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

Out of stock