മഹത്തായ ഭാരതീയ അടുക്കള | The Great Indian Kitchen (Screenplay)

Jeo Baby

146.00

എല്ലാ പുരുഷന്മാരും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ചിത്രം, ഇതാണ് നമ്മുടെ അമ്മ, ഭാര്യ, സഹോദരിമാർ അടുക്കളയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന നരകയാതന എന്നൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിട്ടതല്ലാതെ എത്ര പുരുഷന്മാർ അടുക്കളപ്പണികൾ സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് സ്വന്തം സ്ത്രീയെ ആ ചിത്രമൊന്ന് സ്വസ്ഥതയോടുകൂടി കാണുന്നതിന് സമയമനുവദിച്ചു?
– ബെന്യാമിൻ

അടുക്കളയ്ക്ക് അമ്മയുടെ മണമല്ല, ചീഞ്ഞഴുകിയ വേസ്റ്റുവെള്ളത്തിന്റെയും അതിൽ മുങ്ങിക്കുഴഞ്ഞ പഴഞ്ചാക്കിന്റെയും വലിച്ചീമ്പിത്തുപ്പിയിട്ട് സ്വന്തം മാലിന്യങ്ങളുടെയും പുളിച്ചുനാറിയ മണമാണെന്ന് സമ്മതിക്കുമോ ഓമനയുണ്ണികൾ ഈ സിനിമയ്ക്കു ശേഷമെങ്കിലും?
– എസ്. ശാരദക്കുട്ടി

അടുക്കളകളിൽ വെന്തുതീരുന്ന സ്ത്രീജീവിതങ്ങളുടെ വേവും ചൂടും അനുഭവിപ്പിക്കുകയും പുരുഷലോകശീലങ്ങളെ മാരകമായി വിചാരണ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത സിനിമയുടെ തിരക്കഥ.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

Buy Now