ഓര്‍മ്മകളില്‍ പത്മരാജന്‍ | Ormakalil Padmarajan

Pradeep Panangad

272.00

പ്രസിദ്ധ ചലച്ചിത്രസംവിധായകനും എഴുത്തുകാരനുമായ പി. പത്മരാജനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളുടെ സമാഹാരം. ആ വലിയ ജീവിതത്തെ ബന്ധുക്കൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, സഹയാത്രികർ ഓർക്കുന്നു. അഭിമുഖങ്ങൾ, കവിതകൾ ഇവയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പി. പത്മരാജൻ എന്ന കലാകാരനിലേക്കുള്ള നടപ്പാതകൾ ആണ് ഈ പുസ്തകം.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

2 in stock

Buy Now