ടോട്ടോ-ചാ‌ന്‍ | Totto-Chan

Tetsuko Kuroyanagi

119.00

തെത്‌സുകോ കുറോയാനഗിയായി വളര്‍ന്ന പഴയ ടോട്ടോചാ‌ന്‍ അവളുടെ സ്‌കൂളിനെക്കുറിച്ച്‌ കൂമ്പാരക്കണക്കിന്‌ വിശേഷങ്ങളാണ്‌ നമ്മോട്‌ പറയുന്നത്‌. കുട്ടികളുമായി ഇടപഴകിയ ഓരോരുത്തര്‍ക്കും നല്‍കാ‌ന്‍-അവര്‍ അദ്ധ്യാപകരോ രക്ഷകര്‍ത്താക്കളോ മുത്തശ്ശീമുത്തച്‌ഛന്മാരോ എന്നല്ല കുട്ടികള്‍ തന്നെയോ ആയിക്കൊളളട്ടെ-ഒരുപാടൊരുപാടുണ്ട്‌, യൂനിസെഫിന്റെ ഈ ഗുഡ്‌വില്‍ അംബാസിഡറുടെ പക്കല്‍. ജപ്പാനിലെ ബെസ്‌റ്റ്‌സെല്ലറായ ടോട്ടോചാ‌ന്‍ എല്ലാവിധ ഊറ്റത്തോടെയും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശം ഇതാകുന്നുഃ

നൂറുപൂക്കള്‍ വിരിയട്ടെ,

ആയിരം ചിന്താപദ്ധതികള്‍ നമ്മിലുയരട്ടെ

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

SKU: BC135 Categories: , , Tag: