മുസ്സോളിനി ആത്മകഥ | Mussolini – Athmakatha

Benito Mussolini

349.00

ഫാസിസം എന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ഇറ്റാലിയൻ ഏകാധിപതി ബെനിറ്റോ മുസ്സോളിനിയുടെ ആത്മകഥ. ലോകചരിത്രത്തിൽ വംശഹത്യയ്ക്കും കൂട്ടക്കൊലകൾക്കും കാരണമായിത്തീർന്ന ഭീകര പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആഴങ്ങളെ അപഗ്രഥിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

2 in stock

SKU: BC493 Categories: ,