ചീങ്കണ്ണിവേട്ടക്കാരൻ്റെ ആത്മകഥയും മുതലലായിനിയും
Cheengannivettakkarante Athmakadhayum Muthalayum

G.R.Indugopan

297.00

ഇങ്ങ്നെയൊരു പുസ്തകം മലയാളത്തി‌ന്‍ ഇതാദ്യം ഒരു വിഷയത്തില്‍ രണ്ടു വയനാനുഭവം. മല്ലന്തറയില്‍ പോത്തച്ച‌ന്‍ എന്നഭയങ്കര‌ന്‍ ചീങ്കണ്ണി വേട്ടക്കരന്റെ ആത്മകഥയും മുതല ലായനി എന്ന നോവലും ഒരുമിച്ച്.

2 in stock

Buy Now
SKU: BC376 Categories: ,