അക്കർമാശി | Akkarmashi

Sharankumar Limbale

186.00

കീഴാളജീവിതത്തിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന നേര്‍ക്കാഴ്ചകള്‍. വരേണ്യന്റെ നീതിശാസ്ത്രങ്ങള്‍ ദളിതനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ആത്മകഥ ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെയും ജനതയുടെയും പകര്‍പ്പാണ്.

1 in stock

Buy Now
SKU: BC234 Category: