ഒഴിവുദിവസത്തെ കളി
Ozhivudivasathe Kali

Unni R

99.00

ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയ സിനിമയ്ക്കും നാടകത്തിനും അടിസ്ഥാനമായ ഒഴിവുദിവസത്തെ കളി എന്ന രചനയുള്‍പ്പെടെ എട്ടു കഥകള്‍. ഉണ്ണി ആറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കഥകളുടെ സമാഹാരം.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

Out of stock