പടച്ചോന്‍റെ തിരക്കഥകള്‍ | Padachonte Thirakkadhakal

Sreenivasan

178.00

കേരളീയ സമൂഹത്തിന്‍റെ പരിണാമങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി,അനന്യമായ നര്‍മ്മത്തിലൂടെ ശ്രീനിവാസന്‍ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ലേഖനങ്ങള്‍.
ജീനിയസ്സായ ഒരെഴുത്തുകാരന്‍റെ തികച്ചും മൗലീകമായ കാഴ്ചപ്പാടുകള്‍, ഒപ്പം ശ്രീനിവാസന്‍ എന്ന ചലച്ചിത്രകാരനിലേക്കും മനുഷ്യനിലേക്കും ചെന്നെത്തുന്ന സംഭാഷണങ്ങളും.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468