ചിതാഗ്നി | Chithagni

Perumal Murugan

129.00

മാതൊരു ഭാഗന്‍ എന്ന വിവാദ നോവലിലുടെ പ്രശസ്തനായ തമിഴ് സാഹിത്യകാരന്‍ പെരുമാള്‍ മുരുകന്റെ മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയ രചന.

ജാതീയത തീർത്ത വീർപ്പുമുട്ടലുകൾക്കിടയിലൂടെ അരങ്ങേറുന്ന കുമരേശന്റെയും സരോജത്തിന്റെയും പ്രണയം പ്രമേയമാക്കിക്കൊണ്ട് 2013 ൽ രചിച്ച ‘പൂക്കുഴി’ യെന്ന നോവൽ അനേകം ഭാഷകളിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.ഈ കൃതിക്ക് ശൈലജ രവീന്ദ്രൻ തയ്യാറാക്കിയ മലയാള പരിഭാഷയാണ് ‘ചിതാഗ്നി’

1 in stock

Buy Now
SKU: BC733 Category: