ആളണ്ടാപ്പക്ഷി | Alandapakshi

Perumal Murugan

259.00

പെരുമാൾ മുരുകൻ

സ്വന്തബന്ധങ്ങളോടപ്പം ചേർന്നു ജീവിക്കുക എന്നത് ഒരു വെല്ലുവിളിയായി മാറിയിരിക്കുന്ന കാലമാണിത്. മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അറുത്തുമാറ്റപ്പെട്ടേക്കാം; കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യാം. അതിനു നിസ്സാര കാരണങ്ങൾ മതിയാകും. കൂട്ടുകുടുംബത്തിൻറ്റെ ബന്ധനത്തിൽനിന്നും ബന്ധുക്കളുടെ നിർബന്ധത്തിനു വിധേയനായി നാടുവിട്ടുപോകേണ്ടിവരുന്ന ഒരു കര്ഷകകുടുംബത്തിൻറ്റെ പോരാട്ടങ്ങളാണ് ഈ നോവലിന്റ്റെ ഇതിവൃത്തം. മനുഷ്യരെ തന്നിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാത്ത അതേസമയം നല്ല മനുഷ്യരെ സഹായിക്കുന്നു, ബ്രഹ്മാണ്ഡ രൂപമുള്ള പക്ഷിയായി കൊങ്കുനാട്ടുമ്പുറപാട്ടുകളിൽ കാണുന്ന അളണ്ടാപ്പക്ഷിയുടെ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ പല മനുഷ്യർക്കും അനുയോജ്യമായതാണ്.
പെരുമാൾ മുരുകന്റ്റെ ആറാമത്തെ നോവലാണിത്

1 in stock

Buy Now