അഹിംസയുടെ പ്രഹേളിക | Ahimsayude Prahelika

B. R. Ambedkar

119.00

ഇതുവരെ കണ്ടുപോന്ന അംബേദ്ക്കര്‍ രചനകളില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഹിന്ദുത്വത്തിനും അതിന്റെ നട്ടെല്ലായി നിലകൊള്ളുന്ന പുരാണങ്ങള്‍ക്കുമെതിരെയുള്ള തുറന്നെഴുത്താണ് ഈ പുസ്തകം
ഡോ ബി ആര്‍ അംബേദ്‌കർ പുസ്തകങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

Buy Now