രാമനും കൃഷ്ണനും പ്രതിക്കൂട്ടില്‍ | Ramanum Krishnanum Prethikoottil

B. R. Ambedkar

122.00

രാമായണവും മഹാഭാരതവും ഇതിഹാസമാണെന്നു ഹിന്ദുക്കള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആദ്യത്തേതിലെ ദൈവം രാമനും രണ്ടാമത്തേതിലേത് കൃഷ്ണനുമത്രേ.
ഡോ ബി ആര്‍ അംബേദ്‌കർ പുസ്തകങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468