വേദങ്ങള്‍ക്ക് ധാര്‍മ്മിക മൂല്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടോ | Vedangalkku Dharmika Moolyangalundo

B. R. Ambedkar

119.00

ആഭിചാരത്തിന്റെയും ദുര്‍മന്ത്രവാദത്വത്തിന്റെയും മറവില്‍ ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ നടക്കുന്ന അനീതിയ്ക്കും ആക്രമങ്ങള്‍ക്കുമെതിരായി ശബ്ദമുയര്‍ത്താനുള്ള ഒരു പ്രചോദനമാണ് ഈ പുസ്തകം.
ഡോ ബി ആര്‍ അംബേദ്‌കർ പുസ്തകങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

Buy Now
SKU: BC500 Category: