മനുവിന്റെ ഭ്രാന്ത് അഥവാ സങ്കരജാതിയുടെ ഉല്‍പ്പത്തി
Manuvinte Branth Adhava Sankarajathiyude Ulpathi

B. R. Ambedkar

129.00

ഇന്ത്യയില്‍ വര്‍ണവ്യവസ്ഥയ്ക്കു അടിസ്ഥാന ശിലയിട്ട ഗ്രന്ഥമാണ് മനുസ്മൃതി.
ഡോ ബി ആര്‍ അംബേദ്കര്‍

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

SKU: BC499 Category: Tag: