രണ്ടു കുറ്റാന്വേഷണ നോവലുകള്‍ | 2 Kuttanweshana Novelukal

Sujatha

152.00

തമിഴകത്തെ ശ്രദ്ധേയനായ സുജാതയുടെ രണ്ടു ഡിറ്റക്ടീവ് നോവലുകള്‍.
കുറ്റാന്വേഷണത്തിന് എത്ര സൂക്ഷ്മത ആവശ്യമുണ്ടോ അതിലേറെ സൂക്ഷ്മത കുറ്റാന്വേഷണ നോവലുകള്‍ക്കും വേണം. ഇതുരണ്ടും ഒത്തുചേരുന്ന ഹൃദയമിടിപ്പ് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഉദ്വേഗജനകമായ രചന കള്‍.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

Out of stock