വിഷാദം പൂക്കുന്ന മരങ്ങൾ | Vishadam Pookkunna Marangal

Madhavikutty

95.00

മലയാളി വായനകള്‍ക്കു പുതിയ മാനങ്ങള്‍ നല്‍കിയ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ മറ്റൊരു മികച്ച രചന.
മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ‘എന്റെ കഥ’യുടെ തുടര്‍ച്ച. ‘എന്റെ കഥ’യില്‍ പറയാത്ത അനുഭവങ്ങളും ഓര്‍മ്മകളും വായനക്കാരുമായി കമലാസുരയ്യ സുധീരം പങ്കുവെയ്ക്കുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവയാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468