സ്‌കോട്‌ലന്‍ഡ് യാര്‍ഡ് കഥകള്‍
Scotland Yard Kathakal

Edgar Wallace

188.00

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മികച്ച ത്രില്ലര്‍ എഴുത്തുകാരന്‍ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എഡ്ഗാര്‍ വാലസിന്റെ മൂന്നു നീണ്ട കഥകളുടെ സമാഹാരം.

2 in stock

SKU: BC497 Categories: ,