മുഹമ്മദ് – പ്രവാചകന്റെ ജീവചരിത്രം
Muhammad – Pravachakante Jeevacharithram

Karen Armstrong

319.00

ഇസ്‌ലാം പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ആധികാരിക ജീവചരിത്രം. പ്രവാചകന്റെ ജീവചരിത്രത്തോടൊപ്പം ഇസ്‌ലാം മതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമായും ഇത് കണക്കാക്കാം. ഇസ്‌ലാം മതവും ക്രിസ്ത്യന്‍ മതവും ജൂതമതവും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യവും ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു. പാശ്ചാത്യലോകവും ഇസ്‌ലാമും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായഭിന്നതയും ഇസ്‌ലാമിലെ യുവതലമുറയെ പാശ്ചാത്യലോകം എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതും ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

Out of stock

SKU: BC250 Category: