എനിക്കുമുമൊരു സ്വപ്നമുണ്ടായിരുന്നു
Enikkumoru Swapnamundayirunnu

Varghese Kurian

269.00

ഡോക്ടര്‍ കുര്യന്റെ സംഭവഹുലവും വര്‍ണ്ണാഭവുമായ ജീവിതത്തിലെ വെല്ലുവിളികളെയും നേട്ടങ്ങളെയും നൈരാശ്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് ആകര്‍ഷകമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഈ ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പ് നമുക്ക് നല്കുന്നത്.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

1 in stock

Buy Now
SKU: BC323 Category: