ലോകകഥ | Lokakatha

M. T. Vasudevan Nair, N.P. Mohammed

189.00

മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ എഴുത്തുകാരായ എം.ടി.വാസുദേവൻ നായരും ണ്.എൻ.പി.മുഹമ്മതും വിവർത്തനം ചെയ്ത 10 വിശ്വേത്തര കഥകളുടെ സമാഹാരം.

മോപ്പസാങ്,ഓ. ഹെൻറി, കാതറീൻ മാൻസ്ഫീൽഡ്
സാമുവൽ യോസഫ് ആഗ്‌നോൻ, മിഖായിലോ കോഡ്സുബിൻസ്‌കി
ഫ്രാൻസ്വാ കോപ്പേ, ഫ്രാൻസ് കാഫ്കെ, ഐസക് ബേബൽ
റിയുനോസുകെ അകുത്തഗാവ, കാസ്മീർ എഡ്‌സ്മിത്ത്

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

2 in stock

Buy Now
SKU: BC834 Category: Tag: