ഗരുഢകഥകൾ | Garudakathakal

Sippy Pallipuram

108.00

ത്യാഗധനനും ശക്തിമാനും മഹാപരാക്രമിയുമായ ഗരുഡന്റെ കേട്ടാലും കേട്ടാലും മതിവരാത്ത ഇരുപത് മനോഹരകഥകൾ . ബാലമനസ്സുകളെ സ്വാധീനിക്കാൻ പോന്ന ഹൃദ്യമായ പുനരാഖ്യാനം

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

Buy Now