ഞാൻ നാദിയ മുറാദ്‌ | Njan Nadia Murad

Rakesh P S

112.00

എപ്പോഴെല്ലാം തന്റെ സ്വന്തം കഥ ആഖ്യാനം ചെയ്യുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഐസിസ് ഭീകരരിൽനിന്ന് അവരുടെ ശക്തി ചോർത്തിക്കളയുകയാണെന്ന് നാദിയ കരുതുന്നു. അസാധാരണമായ ഒരു ജീവിതകഥ നാദിയയെ ഒരു വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ ലോകത്തിനു മുൻപാകെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു.

സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തക നാദിയ മുറാദിന്റെ അസാധാരണമായ ജീവിതകഥ.

2 in stock

SKU: BC306 Category: