വിശ്വോത്തര പ്രേതകഥകൾ | Viswothara Prethakathakal

186.00

വിചിത്രവും ആസാദാരണവുമായ സംഭവങ്ങളുടെ തുടർച്ചയിൽ നിന്നും ശ്മാശാന ഭീതിയുടെ
നിമിഷങ്ങളിലേക് വായനയെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന കലാചാരുത ഈ കഥകളെ ശ്രേദ്ധേയമാക്കുന്നു. പൈശാചിക വേട്ടയാടലുകളും രാപ്പാതയിലെ ഭീദിതമായ നിലവിളികളും ആസാദാരണ നിശ്വാസങ്ങളും നിറഞ്ഞ രക്തമുറയുന്ന 18 പ്രേതകഥകൾ.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

2 in stock