ഷെര്‍ലിക് ഹോംസിന്റെ സാഹസങ്ങള്‍ | Sherlock Holmesinte Saahasangal

Arthur Conan Doyle

349.00

സങ്കീർണമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ചുരുളഴിക്കുന്ന സാഹസിക മുഹൂർത്തങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പുസ്തകം. ഓരോ അദ്യായത്തിലും വായനക്കാരെ മുൾമുനമ്പിൽ നിർത്തുകയും അപാരമായ ഭാവനയിലേക് തള്ളിടുകയും ചെയ്യുന്നു.
എല്ലാ കാലത്തും ലോകമെബാടുമുള്ള ഒരേ ആവേശത്തിൽ വായിക്കുന്ന ആർതർ കോനൻ ഡോയലിൻറ്റെ ഷെർലക് ഹോംസ് കഥകളുടെ സമാഹാരം.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

1 in stock

SKU: BC213 Category: