ബ്യുസെഫലസ്
Bucephalus

Rihan Rashid

134.00

എഴുത്തുകാരനു ലഭിച്ച കത്തുകൾ , ആ കത്തുകൾക്കുള്ളിൽ 1945 ൽ ജപ്പാനിലെ രണ്ടു നഗരങ്ങളിൽ നടന്ന ആണവാക്രമണത്തിന്റെ കെടുതികൾ നേരിട്ടനുഭവിച്ച കുറച്ചു മനുഷ്യർ . അവരുടെ അക്കാലത്തെ ജീവിതം. ഇപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്ന രണ്ടു ഡോക്ടർമാർ. അതിനിടയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യൻ രഹസ്യാന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ സുപ്രധാനമായൊരു ഓപ്പറേഷൻ . ജീവിതങ്ങളും പ്രണയവും രഹസ്യങ്ങളും ആ കത്തുകളിലൂടെ ഇതൾ വിരിയുന്ന വ്യത്യസ്തമായ നോവൽ.

1 in stock

Buy Now
SKU: BC686 Category: