ലൈബ്രേറിയൻ | Librarian

C V Balakrishnan

110.00

ജീവിതപുസ്തകങ്ങളുടെ വായനശാലയില്‍ കാത്തുകിടക്കുന്ന മരണമില്ലാത്ത കഥാപാത്രങ്ങളും കഥാകാരന്മാരും ഒരു ലൈബ്രേറിയന്റെ ജീവിതത്തെ നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് ഈ നോവല്‍ നമുക്കു കാണിച്ചുതരുന്നു. മലയാളിക്ക് സുപരിചിതരായ എഴുത്തുകാര്‍ അണിനിരക്കുന്ന പുതുമയുള്ള ആഖ്യാനം.

3 in stock

Buy Now
SKU: BC688 Category: