നഷ്ടപ്പെട്ട നീലാംബരിയും മറ്റു കഥകളും | Nashtapetta Neelambariyum Mattu Kathakalum

Madhavikutty

196.00

ചന്ദന മരങ്ങള്‍ , രുഗ്മിണിക്കൊരു പാവക്കുട്ടി , മീനാക്ഷിയേടത്തി , ചാലിയത്തി കുഞ്ഞുവും മകനും , കോലാട് , തുടങ്ങി മലയാളിയുടെ ഭാവുകത്വത്തെ മാറ്റിമറിച്ച മാധവിക്കുട്ടിയുടെ 20 സ്ത്രീ കഥകളുടെ സമാഹാരം.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468