നളിനി | Nalini

Kumaranasan

89.00

ഗതാനുഗതികത്വത്തേക്കാള്‍ നവനവോല്ലേഖ കല്പനയിലാണ് കവികള്‍ അധികം ദൃഷ്ടിവെക്കേണ്ടതെന്ന് ഈ ഖണ്ഢകാവ്യം വായിക്കുന്നവര്‍ക്ക് നല്ലവണ്ണം ബോധ്യപ്പെടും.

ആശാ‌ന്‍ എഴുതിയ ഖ്ണ്ഡകാവ്യങ്ങളില്‍ ശില്പതത്വങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തില്‍ ഉത്കൃഷ്ടമായി നില്‍ക്കുന്ന നളിനി തികഞ്ഞ കലാവൈഭവത്തോടെ . ആശാന്റെ ദാര്‍ശനിക സാമൂഹ്യ സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മനോഭാവങ്ങളിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവരുന്നു .

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468