മതിലുകൾ | Mathilukal – Madhavikutty

Madhavikutty

92.00

ജീവിതത്തെ സുന്ദരമായ വാക്കുകളാൽ അപൂർവ്വമായ മുഹൂർത്തങ്ങളാൽ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് കഥപറയുകയാണ് മതിലുകളിൽ. മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ പാർക്കുന്ന എല്ലാ ദൗർബല്യങ്ങളേയും കുടഞ്ഞിടുന്ന
കഥകളുടെ സമാഹാരം.
മാധവിക്കുട്ടി

1 in stock

Buy Now
SKU: BC774 Category: Tag: