അവര്‍ മൂവരും ഒരു മഴവില്ലും | Avar Moovarum Oru Mazhavillum

Raghunath Paleri

133.00

ഴവില്ലിന്‍റെ നിറക്കൂട്ടുകള്‍ ചാലിച്ച, ബാലമനസ്സുകളെ ആഴത്തില്‍ അറിഞ്ഞ പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരന്‍റെ കൃതി. വലിയവരുടെ ഉപബോധത്തിലേക്ക് മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഉള്‍ക്കാഴ്ച നല്‍കുന്ന നോവല്‍.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468