പുകയടയാളം | Pukayadayalam

Govind

255.00

ഒരു കാര്യം തീര്‍ച്ച. ഈ എഴുത്തുകാരന്‍ ഈ നോവലില്‍ ഏറെസമയം പണിതിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ വര്‍ക്കില്‍ എത്രയധികം മണിക്കൂറുകള്‍ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ അത് നല്ല വായനക്കാര്‍ക്ക് മനസ്സിലാകും. അനാവശ്യമായ വാക്കുകള്‍, വാചകങ്ങള്‍ ഇല്ലായ്മ നല്‍കുന്നൊരു വായനാസുഖം ടെക്നിക്കലി പെര്‍ഫെക്റ്റ് എന്ന ഗുണത്തില്‍നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്നതാണ്.”
–കെ. വി. മണികണ്ഠന്‍

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

SKU: BC1171 Category: Tag: