നേർപാതി | Nerpathi

Sudha Thekkemadam

189.00

ചിത്രകാരനായ തന്‍റെ കാമുകനെ തേടിയിറങ്ങുന്ന ലോറ ചെന്നെത്തുന്നത് നിഗൂഢതകള്‍ ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ്. അവിടെ മരണപ്പെട്ട കണ്ണയ്യന്‍, കാദംബരി എന്നിവരുടെ പ്രണയകഥ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് ലോറയുടെ കാമുകന്‍റെ കൊലപാതകത്തിലാണ്. കാവും പാടവും അന്പലവും നിറഞ്ഞ അതിമനോഹരമായ ഗ്രാമപശ്ചാത്തലത്തില്‍ നടക്കുന്ന നിഗൂഢമായ പ്രണയകഥ.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

Buy Now