കൂട്ടം തെറ്റി മേയുന്നവർ | Koottam Thetti Meyunnavar

M. Mukundan

159.00

മുടി വളര്‍ത്തുന്നത് ധിക്കാരമായി കരുതിപ്പോന്ന കാലത്താണ് ഈ കഥ നടക്കുന്നത്.
ദരിദ്രകുടുംബത്തില്‍ ജനിച്ച പ്രകാശ‌ന്‍. അവനെ അച്ഛ‌ന്‍ കോളേജില്‍ അയച്ചത് വളരെ വിഷമിച്ചാണ്. അവ‌ന്‍ പഠിച്ച് കേമനായി ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായി വരുമ്പോള്‍ തന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകള്‍ തീരുമെന്ന് ആ അച്ഛ‌ന്‍ മോഹിച്ചു. പക്ഷേ
പ്രകാശനെ കോളേജില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കി. തലമുടി വളര്‍ത്തിയതിന്റെ പേരില്‍. വരച്ച വരയിലൂടെ
നടക്കാ‌ന്‍ പ്രകാശ‌ന്‍ കൂട്ടാക്കിയില്ല. അതിന് അയാള്‍ക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷകിട്ടി. ഈ ദുഖവും വേദനയും പേറി അയാള്‍ നടന്നു. അയാളെ മനസ്സിലാക്കിയവര്‍ വളരെ അപൂര്‍വ്വമായിരുന്നു. മുകുന്ദന്റെ നോവലുകളില്‍ എന്തുകൊണ്ടും
ഒറ്റപ്പെട്ടു നില്‍ക്കുന്നു ഈ കൃതി.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

Buy Now