ഇരുണ്ട വനസ്ഥലികള്‍ | Irunda Vanasthalikal

Benyamin

118.00

ബെന്യാമിൻ
നാമോരോരുത്തരുടേയും ജീവിതത്തോടു കടപ്പെട്ടപുസ്തകം. ജീവിതക്കാഴ്ച്ചകളെയും അതിന്റെ പ്രതിസന്ധികളെയും സാന്ദര്യപരമായി മറികടക്കുന്ന രചന.
നാമനുഭവിക്കാത്ത ജീവിതങ്ങളെ അത്രമേൽ അനുഭവവേദ്യമാക്കിയ ബെന്യാമിന്റെ ചെറുകുറിപ്പുക

2 in stock

Buy Now
SKU: BC771 Category: Tag: