ആനവാരിയും പൊന്‍കുരിശും | Aanavariyum Ponkurisum

Vaikom Muhammad Basheer

50.00

സാങ്കൽപ്പിക ഗ്രാമത്തെയും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെയും രസകരമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ബഷീറിന് കഴിഞ്ഞു . കൂടാതെ രാമൻ നായരും തോമയും എങ്ങനെ ആനവാരിയും പൊൻകുരിശും ആയി മാറി എന്ന ആകാംഷ ഭരിതമായ ഒരു രസ കാഴ്ചയാണ് .

5 in stock

Buy Now
SKU: BC207 Category: