പടിഞ്ഞാറെ കൊല്ലം ചോരക്കാലം | Padinjare Kollam Chorakkalam

G.R.Indugopan

169.00

പടിഞ്ഞാറെ കൊല്ലം ചോരക്കാലം കഥപറച്ചിലിന്റെ നേർവിശുദ്ധിയുടെ വിളംബരം ആണ്. വലിയ ചിന്താഭാരംകെട്ടിയ മാറാപ്പില്ലാതെ,ബുദ്ധിയുടെ പദപ്രശ്‌നവ്യവഹാരമില്ലാതെ സുതാര്യ സുന്ദരമായ കഥയൊഴുക്ക്. – പി. അനന്തപത്മനാഭൻ കഥയെഴുത്തുകാർ അധികം കടന്നുപോയിട്ടില്ലാത്ത ഊടുവഴിപിടിച്ചാണ് ഇന്ദുഗോപന്റെ കഥനടത്തം. പക്ഷേ, ലേശവും ഉത്കണ്ഠയില്ല ഈ എഴുത്തുകാരന്. അത്ര ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് ഓരോ ചുവടും. ലേശം പാളിയാൽ തകരാവുന്ന കഥകളെപ്പറ്റിയൊന്നും ഈ സാഹസികയാത്രയിൽ ഇന്ദുഗോപനെ പരിഭ്രമിപ്പിക്കുന്നില്ല. വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇക്കഥകൾ വായനക്കാരന്റെ സ്വന്തമാകുന്നു. കഥയുടെ വിജയപതാക കഥാകൃത്ത് ഉയരത്തിൽ പറപ്പിക്കുന്നു. – എസ്. ആർ. ലാൽ

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468