മോണ്ടി ക്രിസ്റ്റോയിലെ പ്രഭു | Monticristoyile Prabhu

Alexandre Dumas

789.00

ഫ്രഞ്ച് സാഹിത്യത്തിലെ ഇതിഹാസമായ അലൿസണ്‍റ്റര്‍ ഡ്യൂമയുടെ ലോകപ്രശസ്തമായ സാഹസിക നോവല്‍.പ്രതികാരതിഷ്ണയുടെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും സംഘര്‍ഷഭരിതമായ മാനങ്ങളില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന അസാധാരണ സൃഷ്ടിയായി ഇന്നും ലോകത്തെങ്ങുമുള്ള വായനക്കാരെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന കൃതി. മലയളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ആധികാരികവും മനോഹരവുമായ പരിഭാഷയാണ് മിനി മേനോ‌ന്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

1 in stock

Buy Now