കുറ്റവും കുറ്റാന്വേഷണവും സുകുമാരക്കുറുപ്പു മുതല്‍
Kuttavum Kuttanweshanavum Sukumarakkuruppu Muthal

George Joseph Mannusserry

85.00

കുറ്റവും കുറ്റാന്വേഷണവും എന്ന തലക്കെട്ടോടെ ഈ പുസ്തകത്തില്‍ വിവരിച്ചു പോകുന്നത് സുകുമാരക്കുറുപ്പു മുതലുള്ള യഥാര്‍ത്ഥ കുറ്റാന്വേഷണ കഥകളാണ്.കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സില്‍ വേരുറപ്പിച്ച ക്രിമിനല്‍ കഥാപാത്രമാണ് സുകുമാരകുറുപ്പ്.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

1 in stock

SKU: BC758 Categories: ,