എ. അയ്യപ്പൻ്റെസമ്പൂര്‍ണ കവിതകള്‍
A.Ayyappante Sampoorna Kavithakal

A. Ayyappan

1,049.00

മലയാള കവിതയുടെ അക്ഷരപ്രപഞ്ചത്തില്‍ തന്റേതുമാത്രമായൊരു ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ ഒരു അവധൂതനെരപ്പോലെ അലഞ്ഞുസഞ്ചരിച്ച എ. അയ്യപ്പന്റെ സമ്പൂര്‍ണ കവിതകള്‍.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

SKU: BC522 Category: